illustratie missie

Missie en visie

MyFamily

 

Missie

MyFamily wil kinderen – en de gezinnen waarin zij opgroeien – meer kansen bieden om zich succesvol en gelukkig te ontplooien in de wereld van morgen.

Visie

Uw gezin kan rekenen op MyFamily. Wij ondersteunen u financieel en wettelijk, kwalitatief en professioneel. U staat centraal in onze werkwijze. Hoe sterk uw verwachtingen ook evolueren, hoe vaak uw vragen ook veranderen, wij vinden telkens een antwoord dat u verder helpt. Zo krijgt uw gezin de ruimte om te groeien en zich continu te ontwikkelen.

Als medewerker van MyFamily is het mijn engagement
om uw gezin een kwaliteitsvolle dienstverlening te geven.
Ik ben bereikbaar voor u, voor onze partners en voor mijn collega’s.
Mijn werk getuigt van kennis, mijn communicatie hou ik eenvoudig.
Ik stel mijn service flexibel af op uw veranderende situatie, verwachtingen en wensen. Zo hoop ik uw vertrouwen te verdienen,
elke dag opnieuw.

de kinderbijslagcoaches

Kwaliteit in de praktijk – ISO9001

Dat u kan vertrouwen op een kwaliteitsvolle service is geen loze belofte. MyFamily is sinds 1/12/1998 de trotse bezitter van een ISO-certificaat. Dat staat garant voor een efficiënte werking en doordachte procedures. Wat betekent dat voor u? Een snel en duidelijk antwoord op uw vraag – dus geen kastjes en muren – en geen onnodige administratieve rompslomp.