Jouw kinderen

Wie ben jij?

Minimale invoer 12 jaar Maximum invoer 99 jaar


Wie ben jij?

Jouw gezinsinkomen

Wat is het netto-maandinkomen van jouw gezin? Dit is het inkomen dat je zelf ontvangt uit een beroepsactiviteit of een sociale uitkering, maar ook alimentatie, onderhoudsgeld. Het Groeipakket moet je hier niet in meenemen. min. 100,- max. 25.000,-


Wat is het bruto-jaarinkomen van jouw gezin?
Dit is het gezinsinkomen na afhouding van sociale zekerheidsbijdragen, en is terug te vinden op de aangifte voor de personenbelasting. Of je kan het benaderen door het maandelijkse netto-inkomen te vermenigvuldigen met een factor.
  • netto-inkomen 1500: x 10
  • netto-inkomen 2000: x 14
  • netto-inkomen 3000: x 17
  • netto-inkomen 2000: x 10
  • netto-inkomen 3000: x 11
  • netto-inkomen 4000: x 14
  • netto inkomen 5000: x 17
min. 1.200,- max. 500.000,-

Mooi, we hebben alles goed genoteerd!

We hebben al je gegevens goed ontvangen en verwerkt.
Ben je benieuwd naar het resultaat? Klik dan snel op de knop ‘Berekenen’.
Wil je toch nog iets aanpassen? Klik dan op ‘Stap terug’.

Jouw resultaat

Je Kindkompas resultaat is steeds een benadering. Iedere kost heeft zijn eigen kenmerken, en deze kunnen niet allemaal met elkaar opgeteld worden. Alle cijfers/gegevens in dit Kindkompas zijn gebaseerd op gemiddelden uit ons onderzoek in samenwerking met de KU Leuven. De opbrengsten bestaan uit je voordeel in de personenbelasting, onroerende voorheffing, studietoelage, uitkering en natuurlijk het Groeipakket.

Kosten
Kindkost Dit zijn de uitgaven direct gelinkt aan de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan voeding, kleding, speelgoed, verzorgingsproducten zoals luiers en huur van een studentenkamer voor oudere kinderen. Deze kost wordt uitgedrukt voor je hele kroost per maand. Gezinskost Hieronder vallen de uitgaven om je gezin te huisvesten, zoals de huishuur of hypotheek, energie en water, internet, tv en telefonie. Deze kost wordt uitgedrukt per gezin per maand. Tijdkost Het aantal uren dat ouders per week aan kinderen besteden en zij dus niet actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Als we dat aantal uren vermenigvuldigen met het netto-uurloon van de gezinsleden bekomen we de tijdkost. Deze kost is niet steeds een effectieve kost omdat dit niet altijd inhoudt dat je minder gaat werken. Deze kost is voor de hele kroost.
p/maand p/maand uur p/week p/maand
Opbrengsten
Groeipakket Een financiële ondersteuning die je maandelijks rond de 8e ontvangt. Let op: de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag horen hier niet bij. Personenbelasting Dit is de belasting op het totale inkomen van inwoners van België. Onroerende voorheffing Dit is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (bv. gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting). Studietoelage Deze bedragen zijn nog gebaseerd op de situatie van vóór 2019. Sinds januari 2019 is er een onderscheid tussen de schooltoeslag en de studietoelage. De schooltoeslag is voor kinderen uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs en wordt automatisch uitbetaald door de uitbetalers van het Groeipakket. De studietoelage is voor kinderen uit het hoger onderwijs. Uitkering In België bestaan er verschillende soorten uitkeringen, denk maar aan werkloosheids-, ziekte-, invaliditeitsuitkeringen en leefloon.
p/maand p/maand p/maand p/maand p/maand

Wil je jouw resultaat per mail ontvangen?

Vul dan hieronder je e-mailadres in.

Vond je dit interessant?

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: