Er verandert veel als je kind de stap zet naar een ander onderwijstype, ook voor de Groeipakket.

Tot de maand waarin je kind 18 wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op Groeipakket.

Meestal blijf je ook gewoon recht houden op de gezinsbijslagen tot je kind 25 jaar is als hij of zij studeert. Er zijn wel enkele voorwaarden als je kind wat wilt bijverdienen naast school. Welke voorwaarden voor jouw kind belangrijk zijn, hangt af van zijn of haar onderwijstype.

Leerling in het secundair onderwijs

Onder secundair onderwijs valt ook onderwijs voor sociale promotie, privéonderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, deeltijds onderwijs, erkende vorming en een opleiding tot ondernemingshoofd.

Zoals hierboven al staat: tot de maand waarin je kind 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Om te bepalen of je ook daarna recht hebt op het Groeipakket, zijn vooral het aantal lesuren, en het aantal werkuren van je kind belangrijk.

Meer info
Mannetje met zes armen

Student in het hoger onderwijs

Ook in het hoger onderwijs blijf je meestal recht hebben op het Groeipakket. Hier zijn de voorwaarden vooral gerelateerd aan het aantal studiepunten dat je kind opneemt en de mogelijke uren die hij of zij werkt. De startdatum van zijn of haar inschrijving bepaalt wanneer je de Groeipakket krijgt.

Voor doctoraatstudenten, studenten die een extra jaar volgen voor een stageverslag of eindverhandeling en studenten hoger beroepsonderwijs, gelden enkele specifieke voorwaarden.

Leerling met een leercontract

In een leercontract, ook wel leerovereenkomst genoemd, hangt je recht op het Groeipakket af van een aantal voorwaarden. Ook als het leercontract geweigerd, verbroken, ingetrokken of niet erkend wordt, heb je in sommige gevallen recht op het Groeipakket.

Student in het buitenland

Ook wanneer je kind onderwijs volgt in het buitenland kan je je recht op Groeipakket behouden. Afhankelijk van waar je kind studeert, gelden er andere voorwaarden.

Meer info
MyFamily_buitenland_zelfstandig wonen

Werken als student

Je kind mag uiteraard een bijverdienste hebben naast zijn of haar opleiding en eventuele verplichte stages. Afhankelijk van de leeftijd van je kind en het type arbeidsovereenkomst gelden er andere voorwaarden. Hier lees je er meer over.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: