illustratie handicap

Handicap

Heeft je kind een handicap?
Je krijgt extra steun met een toeslag bovenop de kinderbijslag.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

De toeslag verschilt voor iedere handicap of aandoening. Elke handicap of aandoening wordt getoetst aan 3 pijlers:

1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen

2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind (bv. mobiliteit, leervermogen)

3. de invloed op je gezin (bv. medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen)

De dokter van de FOD Sociale Zekerheid kent aan iedere pijler een aantal punten toe. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten behaalt in de 3 pijlers samen. Kijk in de tabel hoeveel die toeslag bedraagt:

Aantal punten 3 pijlers samen Aantal punten 1ste pijler Bedrag
0 – 5 4 of meer € 80,75
6 – 8 0 – 3 € 107,55
6 – 8 4 of meer € 414,28
9 – 11 0 – 3 € 250,97
9 – 11 4 of meer € 414,28
12 – 14 nvt € 414,28
15 – 17 nvt € 471,07
18 – 20 nvt € 504,71
21 of meer nvt € 538,36

Hoe vraag je de toeslag aan?

Neem met ons contact op indien je een aanvraag voor een toeslag wil doen. Dat kan per telefoon, mail of brief, zoals jij het verkiest. Wij contacteren dan op onze beurt de FOD Sociale Zekerheid om het onderzoek op de starten. De FOD Sociale Zekerheid zal de handicap van je kind eerst laten evalueren en ons op de hoogte brengen zodat wij de toeslag kunnen uitbetalen. Afhankelijk van de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid kunnen we de toeslag ook met terugwerkende kracht toekennen.

Als de medische toestand van je kind verandert, kan je ons contacteren om een herziening aan te vragen.

Als de FOD Sociale Zekerheid de handicap van je kind voor een bepaalde duur erkend heeft, zal de FOD na deze periode automatisch het onderzoek opstarten voor een nieuwe erkenning. Voor ons hoef je hier dus niets voor te doen. Stuur wel zeker op tijd de vragenlijsten van de FOD ingevuld terug naar hen. Als zij die papieren te laat krijgen, nemen zij een ongunstige beslissing. Wij krijgen van hen de juiste informatie en brengen jou op de hoogte over je recht op een toeslag.

Krijg je nog toeslag als je kind werkt?

Tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 wordt mag je kind onbeperkt werken zonder het recht op de toeslag te verliezen.

Vanaf 1 september van het jaar waarin je kind 18 wordt tot de maand waarin hij of zij 21 wordt, krijg je nog toeslag onder verschillende voorwaarden:

  • Als je kind werkt zonder volledige RSZ-onderwerping (bv. studentencontract), als vrijwilliger of in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of bedrijf voor aangepast werk, al dan niet met een leercontract.
  • Als je kind werk met studies combineert, gelden de volgende voorwaarden:

Secundair onderwijs, hoger onderwijs of extra jaar voor eindverhandeling – Je kind werkt maximum 240 uur per kwartaal. Als je kind het volgende schooljaar verder studeert, mag hij onbeperkt werken tijdens de zomervakantie. Werkt hij of zij te veel in een bepaald kwartaal, dan krijg je geen verhoogde kinderbijslag voor dat volledige kwartaal. De gewone kinderbijslag krijg je wel.

Leercontract, deeltijds secundair onderwijs of werkzoekende schoolverlater – Je kind verdient maximum € 541,09 bruto per maand. Verdient je kind meer in een bepaalde maand, krijg je geen verhoogde kinderbijslag voor die maand. De gewone kinderbijslag krijg je wel.

Een sociale uitkering die voortvloeit uit een toegelaten activiteit, of een beroepsinschakelingsuitkering voor schoolverlaters, heeft geen invloed op de toeslag.

Krijg je nog een toeslag als je kind ouder is dan 21 jaar?

Zodra je kind 21 wordt, krijg je geen toeslag meer op de kinderbijslag. Je kan voor een kind ouder dan 21 een tegemoetkoming voor personen met een handicap aanvragen via MyHandicap vanaf zijn of haar 20ste verjaardag. De gemeente regelt die uitkering via de FOD Sociale Zaken.

Je ontvangt wel nog de basiskinderbijslag zonder toeslag als je kind verder studeert, stage loopt, werkt met een leercontract of ingeschreven is als werkzoekende. Daarvoor gelden de algemene voorwaarden voor kinderbijslag.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere